ابزار وبمستر

EMAM REZA AC

تأثير نماز (بر جوانان و دانش آموزان)

نويسنده: محمد حسین حسن زاده محمدی جمعه 4 اسفند 1396 ساعت 8:10 بعد از ظهر

بسم الله الرحمن الرحیم


به نام خداونده بخشنده ی مهربان که هر چزی را با حکمتی سرشت.

به نام خداوندی که نماز را برای آدم شدن انسان ها نبشت.

نماز امری است واجب که هر شخص پس از سن تکلیف شرعی باید برآن همّت گماشته و انجامش دهد.

چه خوب است هرجوانی پیش از زمان وجوب تکالیف با تکالیف و نحوه آن ها آشنا شده باشد که همین امرِ، یعنی آشنایی جوان با تکالیف واجبش آن هم پیش از سنِّ تکلیفش از افسوس خوردن های پس از سنّ تکلیفش میکاهد.

نماز سیر فرد موءمن به سوی موفقیّت است.

نماز، انسان را در مسیر استوار و درستی قرار میدهد.

احساساتی را برای فرد به ارمغان می آورد که تا پیش از سن تکلیفش تجربه هم نکرده.

اصل نماز به جماعت است مگر در مواقعی خاص(پس باید به نماز های یومیّه حتّی نماز صبح به جماعت نیز همّت گماشت)


مختصرّی در موردنماز

نماز،ترکیبی است الهی و معجونی است آسمانی که مرکّب است از اعضای بسیار ، که بعضی از آنها به منزله روح ،و بعضی به مثابه اعضای رئیسه بدن،و بعضی به منزله سایر اعضا است.

و توضیح این مطلب آن است ک مَثلا انسان که حقیقت آن مرکّب است از اجزای معیّنه.

انسان موجود کامل نیست مگر به معنی باطنی،که روح او است و اعضای محسوسه که در اندرون او وبعضی دیگر در ظاهرند و این اعضا مختلف اند:

بعضی از آنها چیزی است که به نبودن آنها انسان نیز معدوم است و به زوال آنها زندگی نیز زایل میگردد،مثل دل و جگر و امثال آنها.

و بعضی چون اعضایی است که انسان با نبودنشان نمیمیرد دلی ولی ظاهر ناقص میشود و تمامیت انسانیت او زایل میشود مثل:دست ،پا و... .

و بعضی دیگر که به برطرف شدن آنها حسن هم برطرف میشود و آدمی قبیح منظر میگردد مثل:ابرو،مژه و ریش و گوش.

وبعضی از آنها که تمامیت حسن ،به نبودن آنها برطرف میشود مثل:گشادی چشم و سرخ رویی و... .

پس نماز حقیقتی است مرکّبه که شریعت مقدسه آن را از امور مختلفه مصوّر کرده و ما را به فعل آن امور،مأمور كرده و روح آن،نیّت قرب و اخلاص و حضور قلب،و ارکان آن که تکبیرة ُالإحرام و ركوع و سجود و قيام باشد به منزلهء اعضاي رئیسه است كه با ترك آنها نماز فوت ميشود و وجود نماز بدون آنها صورت نميبندد.

و ساير اعمال واجبهء آن ،از فاتحه و سوره و ذكر رکوع و سجود و طمأنينه و تشهد و ...از واجبات هستند که نماز به ترک آنها باطل میشود از روی عمد نه سهو ، به منزلهء دست و پا وچشم و زبان و آلات تناسل و امثال اینهاست که گاهی انسان به تلف شدن آنها تلف میشود و گاه نمیشود.

و اعمال مستحبه و آداب مندوبه، از قنوت و تکبیرات زایده و...از قدر واجب از اذکار،به منزله ابرو و چشم و ریش و مژه رو سرخی و... است ک از بین رفتن بعضی از آنها حسن را هم بر طرف میکند و از بین رفتن بعضی ،کمال حسن را و شخص نمازگزار به بر طرف شدن آنها قبیح منظر و کریهء صورت میگردد.

(با تغییر و تلخیص از معراج السعادة)

در نتیجه هرکس نمار را به نحوی که خدا مقرر نموده،به جا آورد و اعمال واجبه و مندوبه آن را به عمل آورد ،شرایط ظاهریّه و باطنیّه نماز را مراعات نماید،و اخلاص و حضور قلب را از دست ندهد،همانند کسی است که بندهء جوان و صحیح و کامل و عاقل و زیبارا از برای پادشاهی میبرد و هرکه همین اقتصار بر اعمال ظاهری آن کند و از توجه دل و حضور قلب و قربت و اخلاص غافل گردد،مثل کسی است که بندهء کور يا کر یا گنگ و دست بريده ای را پیشکش کند.

با توجه به اینکه نماز در تمام ادیان بوده ، عبادتی است دارای تبلیغ بسیار و در رأس همه عبادات قرار دارد و پر تنوع ترین عبادت است نباید آن را سهل گرفت و سهل انجامش داد.


خلاصه و بخشی از نتایج و پیامدهای نماز خواندن:


1-مردم و جامعه به نماز نیاز دارند.


2-توجه به نماز وظیفه ی مهمی است به خصوص برای دانش آموزان(اگر نماز تو را از فساد و فحشا باز داشت این نشانه ی قبولی آن است).


3-ترک آن دوزخ را همراه می آورد.


4-کلید قبولی تمام عبادات است.


5-اولین کلام وآخرین وصیت است(امام صادق ع در آخرین لحظات عمر خویش چشم باز کردند و گفتند:تمام بستگانم را جمع کنید و سپس فرمود؛شفاعت ما شامل کسانی که نسبت به نماز سهل انگاری میکنند نخواهد شد).

6-نماز وسیله ای برای آزمایش خود است(هرکس میخواهد بداند مقام و ارزشش نزد خداوند چگونه است ،ببیند که خداوند نزدش چه مقامی دارد.اگر اذان نماز نزد تو بزرگ ومحترم بود تو نیز نزد خداوند دارای احترام هستی و اگر نسبت به انجام فرمان الهی بی تفاوت بودی، مقام و ارزشی نزد خداوند نداری).


7-نماز اولین سوال در آخرت است(اولین واجب بر هر مکلفی قبل از روزه ،خمس و زکات و حج و...نماز است.پس طبیعی است که در قیامت هم اولین سوال در اولین فرصت در مورد اولین تکلیف باشد).


8-نماز یاد خدا است،(نماز زکری است زبانی و قلبی که اعضای بدن از موی سر تا نوک پا در آن نقش دارند به عبارت دیگر همه ی اعضا در نماز به نحوی در خدمت یاد خدا هستند).


9-نماز تشکر و شکر گزاری است،(نماز بهترین نوع شکرگزاری است که شیوه آن را خداوند بیان کرده و تمام انبياء و اولیلاء هم آن شیوه را به کار بسته اند).


10-نماز شک زدایی میکند و غفلت ها را به یاد تبدیل میکند(در هر شبانه روز انسان با گفتن "مالک یوم الدین" در نماز ده بار مسئله قیامت را به خود تلقین می کند و یاد آوری میکند).11-نماز راهیابی به راهی درست و مستقیم است که از هرگونه خطا و انحراف دور است ،راهی است منتهی به بهشت ،راهی که با فطرت سالم هماهنگ است،راهی است از عالم بالا و بالاتر از علم ماست،راهی که انسان در آن دچار شک و پشیمانی نمی شود و راهی است از همه ی راه ها صاف تر ,ایمن تر،نزدیک تر و روشن تر .

12-نماز جنگ با شیطان و شیاطین است.


13-نماز پیشرفت است.


14-نماز طهارت و سلامت قلب را به همراه می آورد(همانگونه که در نماز طهارت ظاهری در قالب وضو و تیمم شرط است قبول و پذیرفته شدن نماز هم به طهارت باطنی نیاز دارد).


15-نماز صداقت می آورد (کسی که دیگری را دوست دارد سخن گفتن با او راهم دوست دارد. نماز ملاک و میزانِ مقدار تعهدی است که انسان در اظهارات خود دارد به همین دلیل نماز منافق همچون سایر اعمالش با صداقت همراه نیست).


16-نماز یک معامله پر سود است(خداوند رحمان و رحیم میفرماید:مرا یاد کنید،من هم شمارا یاد میکنم. یاد ما برای خدا سودی ندارد ،ولی یاد او از ما لطف و رحمت را نصیب ما میکند. پس در نماز کالاهای با ارزشی چون بخششِ لغزش ها،پذیرش دعاها و حل مشکلات و لطف خداوند را دریافت میکنیم).

17-نماز آرامش می آورد(هر روز که می گذرد آمار بیماری های روانی،مصرف قرص های اعصاب افزایش می یابد.هیچ چیز به انسان تا این اندازه آرامش نمیدهد مگر یاد خدا،ایمان واُنس و توکل به خداوند. ألا بِذکرِالله تَطمَعِنَّ القُلوب ،نه فرعون ها و نه ابر قدرت ها دل آرام دارند و نه قارون ها و ابولهب ها و نه منافقان چند چهره.مثلا حضرت امام خمینی رضوان الله که در روز 12بهمن1357 وقتی در هواپیما نشست تا به ایران بیاید و هنگامی که خبر نگاران از او پرسیدند چه حالی دارید؟فرمود:هیچ. با اینکه نظام شاهنشاهی سر پا بود و احتمال سرنگون شدن هواپیما داده میشد.

18-نماز معیاری برای سنجش میزان ایمان است.


19-سدّی محکم در برابر گناه است.


{کتا ب هایی که در این زمینه برای طالبان معرفی میشوند:

1.آشنایی با نماز2.رازِ نماز3.پرتوی از اسرار نماز4.صدوچهارده نکته در مورد نماز 5.پیوندهای نماز. و6.تفسیر نماز(برای معلمان و اساتید)،چگونه یک نماز خوب بخوانیم از استاد پناهیانهمچنین کتاب های (احکام پسران) دوره دوم متوسطه و کتاب های سه جلدی (پسران آفتاب)دوره راهنمایی

منابع خوبی در آشنایی و پی بردن به احکام هستند.ضمیمه:

دانلود VOiCE
"چگونه نماز خوب بخوانیم"توضیحات:
از استاد پناهیان/از نمازتان چه حظی برده اید؟ /نماز چیست؟/برای چیست؟و...

دانلود فایل با لینک مستقیم
توصیه میکنم این⏫رو حتما گوش بدین!!


✔التماس دعا✔

به زودی...
به زودی مجموعه ی بی بدیل و زیبای اصوات و مخارج حروف در جهت چگونگی تلفظ صحیح حروف کلمات نماز در این وبلاگ قرار می گیرد.
با زبان نمایش !

گالری تصاویر

# #